വിമാനം തകർന്ന് കടലിൽ വീണ വരെ ” പെൻസിൽ ” രക്ഷിച്ച കഥ ! SEA SURVIVAL IN MALAYALAM || MLIFE DAILY


#ThrillingStoryOf #Survival #InMalayalam
————————————
വിമാനം തകർന്ന് കടലിൽ അകപ്പെട്ടവരെ ഒരു പെൻസിൽ രക്ഷിച്ച || വല്ലാത്തൊരു കഥ || ( BASED ON A TRUE INCIDENT ) || BASED ON A TRUE STORY || SEA SURIVAL MALAYALAM || SURVIVAL MOVIE || SURVIVAL MALAYALAM || MLIFE DAILY || MLIFE STORY || ANURAG TALKS || ANURAG MUDOORAN ||
————————————
ദിവസവും അറിവും കൗതുകവും നിറഞ്ഞ രസകരമായ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ മാത്രണ് ശക്തി. വീഡിയോകളുടെ നൊട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനടി ലഭിക്കാൻ ബെൽ ഐക്കണിൽ ” ഓൾ ” എന്ന ഓപ്ഷനും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മറക്കില്ലല്ലോ.. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കമന്റായി എഴുതുക. താങ്കളുടെ ഈ ദിനം മനോഹരമാവട്ടെ
————————————
SAY HI ON INSTAGRAM : https://www.instagram.com/anuragtalks/
———————————–
CHANNEL I FOLLOW
———————————–
വല്ലാത്തൊരു കഥ || VALLATHORU KATHA || MLIFE DAILY || MLIFE DAILY || BS CHANDRAMOHAN || ASWIN MADAPPALLY || AF WORLD BY AFLU || AFLU || MALAYALAM FACTS CHANNEL || MOJO || JULIUS MANUEL || HISSTORIES || ASIANET NEWS || VALLATHORU KADHA ||
———————————-

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.